Toegankelijk voor alle kinderen

Kindcentrum Warande is een openbaar kindcentrum en is toegankelijk voor alle kinderen. Het kindcentrum is gevestigd aan de Haagwinde 2 in de nieuwste wijk van Lelystad en beschikt over een mooi speelplein en binnen de school werken we nauw samen in open ruimtes.

Het Kindcentrum telt ruim 400 kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Daarnaast bezoeken dagelijks tientallen kinderen de kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Bekijk onze film voor een korte impressie van een dag op Kindcentrum Warande!

Wij kunnen op dit moment alleen kinderen inschrijven die geboren zijn na 1 januari 2024.

Voor schooljaar 2024-2025 is er in groep 4 plek voor 8 kinderen, in groep 5 voor 3 kinderen en in de groepen 6 en 7 is er plek voor 6 kinderen

Samenwerking opvang en onderwijs

Op ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen opvang en onderwijs. De samenwerking binnen het kindcentrum kenmerkt zich door:
• één team
• één visie en missie
• één doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13
• integratie opvang en onderwijs
• eenduidige communicatie met ouders
• één kindvolgsysteem
• één begroting
Op kindcentrum Warande zijn alle kinderen welkom zoals ze zijn. Kinderen worden uitgedaagd om de wereld te verkennen. Hiertoe rusten we ze uit met vaardigheden die van belang zijn in de 21e eeuw. Kinderen kunnen bij ons hun talenten optimaal ontplooien. Ze ontmoeten andere kinderen, ouders en medewerkers op verschillende momenten en plekken, zodat ze kunnen spelen en leren met en van elkaar.

• We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en eerlijk.
• We zorgen dat kinderen, ouders en medewerkers zich met elkaar verbinden. Samen bereiken we meer.
• We eisen de hoogste kwaliteit van onszelf.

Leren van elkaar